Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáng 22-9, T.P Sông Công đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Giai đoạn 2015-2020, T.P Sông Công đã phát động các phong trào thi đua: “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Sông Công chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Dạy tốt, học tốt”… Các phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại Hội nghị, đã có 6 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; 5 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; cùng nhiều tập thể, cá nhân khác được UBND tỉnh và T.P Sông Công biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà T.P Sông Công đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước những năm qua. Đồng chí đề nghị Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực; đưa phong trào thi đua yêu nước vào chiều sâu, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các phong trào phù hợp, thiết thực; quan tâm xây dựng, nhân rộng, duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến nhằm phát huy vai trò nêu gương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Vi Vân