1. Số lượng: 1.000 tấn, trong đó:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình: 300 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên: 400 tấn;

- Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên: 300 tấn;

2. Chất lượng: Thóc dự trữ quốc gia bán đổi hàng.

3.  Phương thức bán: Bán trực tiếp, rộng rãi cho mọi đối tượng .

4. Thời gian xuất bán:   Từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

5. Giá bán: 6.800 đồng/kg ( Sáu nghìn tám trăm đồng một kilogam). Giá không có thuế giá trị gia tăng, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

Kính mời các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thóc liên hệ tại: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái, Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên.  Điện thoại : ( 0208) 3852.097  và  các Chi cục:

  • Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Bình:  ( 0208) 3867.291
  • Chi cục Dự trữ Nhà nước Phổ Yên:  ( 0208) 3863.146
  • Chi cục Dự trữ Nhà nước TP Thái Nguyên:  ( 0208) 3832.475

Thời gian đăng ký nhu cầu mua từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 02/10/2020.

CĐQC