Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phan Thị Liên, xóm Mỏ Sắt.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Phan Thị Liên, xóm Mỏ Sắt.

Chiều 24-9, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ phối hợp với UBND xã Hợp Tiến tổ chức trao tiền hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho 4 hộ nghèo trên địa bàn xã, gồm các gia đình: bà Đặng Thị Nga, xóm Cao Phong; bà Phan Thị Liên, xóm Mỏ Sắt; bà Triệu Thị Tâm, xóm Bãi Bông và bà Lê Thị Mến, xóm Suối Khách.

Cả 4 gia đình trên đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, ít đất đất canh, sức khỏe không ổn định, ngôi nhà cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh trên, Ủy ban MTTQ huyện Đồng Hỷ đã hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng xây ngôi nhà mới, số tiền còn lại do các gia đình vay mượn anh em họ hàng.

Theo đó, ngôi nhà của gia đình bà Đặng Thị Nga có diện tích 65m2, kinh phí xây dựng 95 triệu đồng; bà Phan Thị Liên, nhà có diện tích 45 m2, kinh phí hơn 65 triệu đồng; bà Triệu Thị Tâm, nhà có diện tích 75m2, kinh phíđầu tư 97 triệu đồng; bà Lê Thị Mến, nhà có diện tích 50m2, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng.

Chung An