Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Ngày 25-9, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đến dự có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước do Hội tổ chức đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút, động viên, khích lệ hội viên, nông dân khai thác thế mạnh, tiềm năng địa phương, hăng hái thi đua lao động sản xuất. Nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hơn 42.000 hộ vay, tổng số tiền trên 2.600 tỷ đồng; quỹ hỗ trợ nông dân các cấp hiện đang quản lý trên 34 tỷ đồng cho 74 dự án, với 847 hộ được vay.

Cùng với đó, Hội tổ chức 8.500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 405 lớp dạy nghề cho hàng trăm nghìn lượt hội viên, nông dân. Hàng năm, toàn tỉnh có trên 60.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã tham gia hiến 416.000m2 đất, đóng góp trên 169 tỷ đồng và hơn 200 nghìn ngày công lao động…

Nhiệm vụ phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 được các cấp Hội Nông dân xác định với một số nội dung trọng tâm, như: Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng…

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã biểu dương và tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 77 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015-2020.

Huy Toản