Chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội
Cập nhật ngày: 25/09/2020 16:12

Chiều 25-9, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tổ chức họp thống nhất một số phương án trong công tác phục vụ Đại hội.

Theo đánh giá, đến nay, các thành viên Tiểu ban và các sở, ban, ngành đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm đúng thời gian quy định.Các cơ quan thông tấn báo chí mở các chuyên mục, tăng số lượng tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền về Đại hội, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đơn vị được phân công nhiệm vụ cũng đã lên kế hoạch trang trí, khánh tiết, xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội; lập danh sách các đại biểu dự Đại hội, đại biểu khách mời; hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội; phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội... 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung, phương án tổ chức phục vụ Đại hội bảo đảm tuyệt đối an toàn, đầy đủ, kịp thời, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao. Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các nội dung công việc được phân công để góp phần tổ chức thành công Đại hội.

Hải Hằng