Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tich xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2020-2025) diễn ra sáng 29-9, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 1; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; 353 tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác khen thưởng luôn kịp thời, góp phần động viên, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015-2020.
 
 Các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh.
 
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên.
Trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tỉnh vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2016; được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2018; đã có 63 tập thể, 368 cá nhân nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước; hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, ngành... 
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Thái Nguyên trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân tham gia. Các phong trào phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đưa phong trào đi vào chiều sâu, có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. 
 
Đồng chí cũng nhấn mạnh: Công tác TĐKT phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng kịp thời, đi đôi với kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 
 
Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ những người làm công tác TĐKT có năng lực, chuyên môn, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với phong trào để tích cực tham mưu cho các cấp uỷ, chính quyền trong công tác TĐKT. 
 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Đại hội.
 
Tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng Anh hùng và những thành tựu đạt được của tỉnh trong nhiều nhiệm kỳ qua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo. 
 
Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Việt Hùng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
Nhân dịp này, 146 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được nhận Huân chương Lao động, Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Linh Lan - Mạnh Hùng