Đoàn công chứng viên của Pháp và các công chứng viên trong tỉnh có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ về nghiệp vụ.
Đoàn công chứng viên của Pháp và các công chứng viên trong tỉnh có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ về nghiệp vụ.

Sau 5 thi hành Luật Công chứng, Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) đã khẳng định là đơn vị dẫn đầu về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như thực hiện nghiệp vụ về lĩnh vực công chứng, chứng thực. Từ đó, đưa hoạt động công chứng, chứng thực trong tỉnh đi sâu vào đời sống xã hội, lành mạnh, minh bạch hóa các giao dịch dân sự…

Sau 5 năm thực hiện Luật Công chứng, đội ngũ công chứng viên của Phòng Công chứng số 1 đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Hiện, Phòng có 4 công chứng viên có kinh nghiệm nghề nghiệp công chứng, được đào tạo bài bản, có nhiệt huyết và quyết tâm phấn đấu về nghề nghiệp công chứng. Các chuyên viên của Phòng  đều được học lớp đào tạo nghiệp vụ công chứng, tạo nguồn cho việc bổ nhiệm công chứng viên sau này. Qua các lần kiểm tra chuyên môn, Phòng Công chứng số 1 đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định của Luật Công chứng về cơ sở vật chất, về đội ngũ công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ.

Trong những năm qua, Phòng Công chứng số 1 đã thực hiện tốt các việc công chứng theo yêu cầu của công dân và của các tổ chức, chủ động sắp xếp công việc để giải quyết nhanh gọn, dứt điểm, đảm bảo đúng pháp luật. Đồng thời, Phòng Công chứng số 1 thường xuyên bổ sung, hoàn thiện quy trình làm việc, cải tiến tác phong lề lối làm việc của cán bộ nên khi tiếp khách hàng luôn có hoà nhã, những việc từ chối không công chứng được, công chứng viên giải thích cặn kẽ để khách hàng hiểu rõ lý do bị từ chối phải chịu trách nhiệm về lý do từ chối đó.

Phòng Công chứng số 1 luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, công chứng các văn bản đảm bảo chất lượng góp phần ổn định các giao dịch dân sự, kinh tế xã hội, hạn chế những vi phạm, tranh chấp xảy ra trên địa bàn. 5 năm qua, Phòng Công chứng số 1 đã tiệp nhận, giải quyết tổng số 53.756 việc, tổng số phí công chứng đạt gần 11,3 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 3,9 tỷ đồng, với số lượng việc và số tiền tăng bình quân 15%/năm.

Đây có thể nói là sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ Phòng Công chứng số 1 trong điều kiện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều Văn phòng công chứng được thành lập và đi vào hoạt động.

Dương Văn