Xứng đáng là đại biểu của nhân dân
Cập nhật ngày: 10/10/2020 15:18
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn, T.P Thái Nguyên.
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn, T.P Thái Nguyên.

Mặc dù HĐND tỉnh khóa XIII chưa đi hết chặng đường của nhiệm kỳ 2016-2021, nhưng có thể nói, trong những năm qua, với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó đặc biệt luôn chú trọng đến việc xem xét, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội nên cùng với hệ thống chính trị trên địa bàn, HĐND tỉnh đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên, HĐND tỉnh đã phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch trong thực hiện quyền đại diện thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tính đến hết tháng 9-2020, HĐND tỉnh đã tổ chức 15 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp chuyên đề. Qua các kỳ họp, đã ban hành 270 nghị quyết, trong đó có 59 nghị quyết quy phạm pháp luật. Nghị quyết đã được ban hành đúng trình tự, thủ tục luật định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với chủ trương của Tỉnh ủy; tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, là căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành đã tác động tích cực, rõ nét vào sự phát triển chung của tỉnh như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, các nghị quyết về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020...

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X. Ảnh: T.L

Đối với việc thực hiện chức năng giám sát, HĐND tỉnh đã thực hiện 55 cuộc giám sát chuyên đề. Thông qua giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã làm rõ nhiều bất cập về cơ chế, chính sách, những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp với cấp ủy và cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, kế thừa, phát huy và rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, để đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, đây là nhiệm kỳ đầu tiên HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp của HĐND tỉnh và ban hành nghị quyết chuyên đề về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Kết quả, sau giám sát có 508/608 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh và các cơ quan chức năng giải quyết xong hoặc thực hiện giải trình thông tin đến cử tri; số ý kiến, kiến nghị còn lại đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi của tỉnh. Ảnh: T.L

Trong công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ tỉnh và các địa phương tổ chức 735 cuộc tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh với trên 78.000 lượt cử tri, qua đó tiếp thu gần 7.700 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh về những vấn đề bức xúc trong cuộc sống như: Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công, đối với cán bộ cơ sở; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng; tiến độ thực hiện một số dự án; chất lượng điện; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn...

Qua các cuộc tiếp xúc, ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được phân loại, tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp của HĐND tỉnh và gửi đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền, trả lời cử tri theo quy định. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với cử tri là Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổ khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện Dự án dồn điền đổi thửa tại huyện Phú Bình (tháng 7-2020).

Về công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện 48 cuộc tiếp công dân định kỳ, 01 cuộc tiếp đột xuất theo đề nghị của công dân đối với 44 vụ việc; chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh với 410 lượt công dân, về 152 vụ việc; tiếp nhận 441 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, chuyển 142 đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

Nhìn lại chặng đường đã qua của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XIII, có thể nói, những đổi mới trong tổ chức và hoạt động, nhất là trong việc tổ chức các phiên chất vấn, giải trình của HĐND, của Thường trực HĐND tỉnh về các vấn đề mà xã hội quan tâm, được cử tri và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, qua đó khẳng định, HĐND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Với mục tiêu phấn đấu thực hiện ngày một tốt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan dân cử, các cơ quan của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh cần phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc xem xét, quyết định mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội trong giai đoạn 2021-2025 đảm bảo triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; chú trọng hơn nữa trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định. Với quyết tâm đó, tin tưởng chắc chắn đại biểu HĐND tỉnh sẽ phát huy tốt nhất vai trò dân chủ đại diện của mình, thực sự xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm của cử tri và góp phần xây dựng cơ quan HĐND xứng tầm cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

                                                                                                                                                              Bùi Xuân Hòa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh