Sáng 16-10, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp xem xét đề nghị của Công ty CP Công nghệ Viễn thông (CNVT) Sài Gòn về thực hiện dự án tại huyện Phú Bình. Cùng tham gia có đại diện Công ty, lãnh đạo Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại đây, đại diện Công ty CP CNVT Sài Gòn đã báo cáo nhanh về định hướng đầu tư Dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại huyện Phú Bình (gọi tắt là Dự án), đề nghị tỉnh xem xét, chấp thuận để Công ty nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch và thực hiện Dự án này.

Theo đó, Dự án có diện tích khảo sát khoảng 900 ha thuộc địa phận các xã Tân Hòa, Lương Phú, thị trấn Hương Sơn (Phú Bình), phần diện tích này chưa nằm trong đất quy hoạch đất công nghiệp… Công ty đề xuất tỉnh sơ bộ chấp thuận vị trí và quy mô Dự án; cho phép Công ty được nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch; đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp (KCN) vào quy hoạch chung của tỉnh…

Đại diện các sở, ngành đã đóng góp một số ý kiến vào tên Dự án (cần ngắn gọn, thống nhất trên các văn bản); lập Đề án quy hoạch phát triển KCN mới vào quy hoạch KCN của tỉnh và xin chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ…

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Việt Hùng đề nghị: Ban quản lý KCN tỉnh, các sở, ngành, huyện Phú Bình và đơn vị chủ đầu tư tiến hành rà soát, tổng hợp, thực hiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình. Phía Công ty cần tích cực phối hợp với các sở, ngành và huyện Phú Bình để thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo trước ngày 31-12 năm nay hoàn thành việc bổ sung KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình, KCN mở rộng vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Ngọc Ánh