Đảng bộ Đại học Thái Nguyên: Quyết tâm trở thành đại học trọng điểm
Cập nhật ngày: 17/10/2020 11:10
Hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
Hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Đại học Thái Nguyên hiện có 8 trường đại học (trong đó 7/7 trường đại học thành viên của Đại học đã được kiểm định chất lượng quốc gia), 1 trường cao đẳng, 1 phân hiệu, 1 khoa trực thuộc, 10 đơn vị nghiên cứu và phục vụ đào tạo.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, từng bước tạo đà vững chắc để xây dựng Đại học Thái Nguyên thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao của vùng trung du, miền núi phía Bắc. 5 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã mở mới 28 ngành học ở bậc đại học, đạt 121%; 17 chuyên ngành thạc sĩ, đạt 170%; quy mô đào tạo đại học đạt bình quân 60.296 sinh viên, đạt 100,4%; quy mô đào tạo sau đại học đạt bình quân 5.125 người học/năm, đạt 102,0%; có 230 môn học/học phần xây dựng học liệu E-learning, đạt 115%; phát triển 21 chương trình đào tạo chất lượng cao và chương trình tiên tiến, đạt 210%; một số trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên có tỷ lệ giảng viên có trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cao (trên 50%) như: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm… Cũng trong nhiệm kỳ, Đại học đã kết nạp được 2.488 đảng viên mới (vượt 2% chỉ tiêu).

GS-TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Để tiếp tục khẳng định uy tín của Đại học Thái Nguyên, tại Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đưa ra mục tiêu, quyết tâm xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Trong đó, Đại học Thái nguyên tập trung phát triển các ngành đào tạo trọng điểm, mũi nhọn. Xây dựng và phát triển tài nguyên giáo dục mở gắn với mô hình đại học điện tử, thông minh. Trên cơ sở đó, Đảng bộ sẽ lãnh đạo đơn vị, phấn đấu xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và khu vực, tạo nền tảng đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ có chất lượng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Minh Phương