Kết nạp 90 đảng viên mới
Cập nhật ngày: 20/10/2020 17:53

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 73 chi, đảng bộ trực thuộc. Trong những năm qua, các chi, đảng bộ đặc biệt quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên.

9 tháng năm 2020, Đảng bộ Khối đã tổ chức được 1 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 103 quần chúng ưu tú; 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 159 đảng viên dự bị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 90 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 165 đảng viên dự bị. Với sự quan tâm đúng mức của các chi, đảng bộ trong Khối trong công tác phát triển đảng góp phần hoàn thành mục tiêu hằng năm kết nạp đảng viên đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên trong Đảng bộ khối đầu nhiệm kỳ (đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối có tổng số 5.356 đảng viên).

Hằng Nga