UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3072/QĐ-XPVPHC ngày 5/10/2020 xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị (Công ty CP Kim Sơn), địa chỉ tại xóm Kim Cương, xã Cây Thị (Đồng Hỷ) với mức 260 triệu đồng.

Theo đó, đơn vị này đã có các hành vi vi phạm: Thứ nhất, không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong Kết luận thanh tra số 63/KL-STNMT ngày 10/6/2019 của Sở Tài Nguyên và Môi trường (cụ thể: Tuyển rửa quặng sắt, xả thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra suối Ngàn Me, xã Cây Thị, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bồi đắp, ô nhiễm; chưa có đầy đủ hồ sơ sử dụng đất theo quy định...).

Hai là, trì hoãn, trốn tránh, không thi hành Quyết định số 1716/QĐ-XPVPHC ngày 21/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính (với mức phạt là 300 triệu đồng do xả nước thải từ hồ chứa bùn thải ra suối Ngàn Me có 3 chỉ tiêu vượt quy định...). Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh yêu cầu Chi nhánh Mỏ sắt Cây Thị phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực; chấm dứt mọi hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường.

 

Chung An