Không để khuyết điểm trở thành vi phạm
Cập nhật ngày: 23/10/2020 18:08

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ T.P Sông Công thực hiện một cách công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng nguyên tắc. Qua đó, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền các cấp.

T.P Sông Công có 35 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 23 đảng bộ và 12 chi bộ trực thuộc, với 5.706 đảng viên. Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, đặc biệt là Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 6-3-3017 để thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU về “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra. Trên cơ sở đó, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ đã thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát với quan điểm tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều được kiểm tra, giám sát, có chi, đảng bộ được kiểm tra, giám sát từ 2 lượt trở lên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp trên; các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên và cấp mình; công tác cán bộ, cải cách hành chính...

Đặc biệt, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm được coi trọng. Với quan điểm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm ít nghiêm trọng thành vi phạm nghiêm trọng, ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu manh nha, Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy cơ sở đã chủ động khảo sát, phát hiện, nắm tình hình đối với các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên là cấp ủy viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chú trọng kiểm tra đối với những cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, kể cả ủy viên ban thường vụ cấp ủy, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ có dư luận xấu hoặc có một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ 2015 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra gần 700 tổ chức đảng và 5 đảng viên, giám sát chuyên đề được trên 350 tổ chức đảng và trên 100 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 80 đảng viên, trong đó khiển trách 58, cảnh cáo 11, cách chức 1, khai trừ 10. Đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 8 đồng chí. Trong đó, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 8 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Điển hình như vụ việc cấp ủy chi bộ tổ dân phố 3, phường Thắng Lợi thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện chủ trương di dời nhà chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm mức độ D. Sau kiểm tra đã thi hành kỷ luật cảnh cáo tập thể Ban Chấp hành chi bộ, khai trừ đồng chí Bí thư Chi bộ và đồng chí ủy viên. Qua sự việc này, sẽ là bài học không chỉ đối với Chi bộ tổ 3 mà các chi bộ khác cũng đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, gương mẫu đi đầu, góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Có thể nói, những năm gần đây, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn Thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng quy định của Đảng. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức cơ sở đảng được củng cố, chấn chỉnh, hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, các cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đã phát huy tính chủ động, ngăn ngừa những vi phạm.

Đồng chí Nguyễn Trung Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết: Khi tiến hành kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác phân tích, giáo dục đảng viên nhận thức ra vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa, thực hiện tốt phương châm đề cao nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, yêu cầu nhiệm vụ của đảng bộ Thành phố khi xem xét, kết luận đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đã đem lại kết quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Giai đoạn 2016-2017, có 53% tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; trong đó 12,3% trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Giai đoạn 2018-2019, có 94% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 21,33% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 99,58%, trong đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 74,78%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 12,87%, hoàn thành nhiệm vụ 11,93%.

Hải Hằng