Cùng với cả nước hướng về “khúc ruột” miền Trung, ngày 23-10, huyện Đại Từ đã tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Theo đó, huyện Đại Từ đã tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia ủng hộ với khả năng cao nhất, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Ngay tại buổi phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã tham gia ủng hộ được gần 60 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh. Sau khi tổ chức phát động tại cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ tiếp tục kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, thời gian bắt đầu từ ngày 23 đến hết 30-10.

Nguyên Ngọc