Đại Từ:439 chỉ tiêu nhập ngũ trong năm 2021
Cập nhật ngày: 27/10/2020 17:51

Ngày 27-10, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Đại Từ đã tổ chức đánh giá công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai công tác tuyển quân năm 2021.

Năm 2020 toàn huyện có trên 5.600 nghìn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Các xã, thị trấn đã gọi khám sơ tuyển trên 1.100 công dân. Huyện Đại Từ đã giao nguồn cho các đơn vị nhận quân tổng số 270/255 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, dự phòng 15 công dân cho 6 đơn vị gồm: Quân khu 1, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đạt 100% chỉ tiêu. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, đảm bảo thực tốt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Năm 2021, dự báo giao chỉ tiêu tuyển quân toàn huyện (30 xã, thị trấn) là 439 công dân (trong đó chỉ tiêu nhập ngũ vào quân đội 399, nhập ngũ vào lực lượng công an nhân dân là 40 công dân). Theo kế hoạch thời gian khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn diễn ra từ ngày 2-12/11/2020; khám tuyển cấp huyện từ ngày 16-27/11/2020. Căn cứ vào thời gian trên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ huy quân sự huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất xây dựng lịch sơ tuyển, khám tuyển phù hợp đảm bảo chất lượng thời gian, chỉ tiêu trên giao.

Bích Đào
(Đại Từ)