Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
Cập nhật ngày: 29/10/2020 15:43

Ngày 29-10, tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng; tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ; cán bộ tư pháp, văn phòng đảng ủy, bí thư chi bộ, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố… của 5 xã: Tân Long, Văn Lăng, Hòa Bình, Minh Lập, Quang Sơn.

Các đại biểu được tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về: Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân; Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành các Luật nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan điểm và chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng; tập huấn về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Hội nghị nhằm nâng cao kiến thức và trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền lợi ích chính đáng cho nhân dân, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Dự kiến, từ nay đến hết tháng 11, Đồng Hỷ sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn về những nội dung trên tại 2 cụm xã, thị trấn khác để đảm bảo 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều được tuyên truyên, tập huấn.

Quỳnh Trang