Ngày 29-10, tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) đã tổ chức giám sát kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát về công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu trong trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả giám sát tại 15 trường học thuộc các cấp học từ mầm non đến THPT của Ban Văn hóa - Xã hội, công tác quản lý thu tài các nhà trường về cơ bản đảm bảo công khai, minh bạch và phục vụ thiết thực cho các hoạt động giáo dục. Một số địa phương đã tiếp nhận tài trợ đầu tư, nâng cấp trường, lớp, sân chơi, cây xanh và tăng cường các thiết bị phục vụ học tập trị giá hàng trăm triệu đồng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, trong công tác tổ chức tiếp nhận, thu và quản lý thu trong các nhà trường còn bị chia bình quân theo số lượng học sinh, mang tính chất áp đặt. Một số loại quỹ như: khuyến học, đoàn đội... chưa đủ căn cứ hướng dẫn của cơ quan chủ quản. Trong đầu tư sửa chữa trường lớp mặc dù được nhận tài trợ, nhưng thi công xây lắp chưa theo các quy chuẩn về quy hoạch, kiến trúc...

Sau khi lắng nghe những ý kiến của Đoàn giám sát, đại diện ngành GD&ĐT đã có một số giải trình về các nội dung được đề cập. Theo đó, các trường còn thiếu và yếu khâu quản lý, kế toán và vận dụng các nội dung, hướng dẫn của ngành, dẫn đến người dân khó hiểu. Một số khoản thu chưa thực hiện khép kín hồ sơ (đấu thầu, lập kế hoạch hàng năm) mà chủ yếu theo nhu cầu hoạt động thực tế. Công tác thanh tra, kiểm tra tại các trường chưa sát với các quy định và hướng dẫn tổ chức thu và quản lý thu.

Từ những vấn đề còn tồn tại, Đoàn giám sát đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục hướng dẫn các trường thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hiểu rõ các quy định về hoạt động thu và quản lý thu các khoản trong trường học. Đồng thời tăng cường giám sát, thanh tra để bảo đảm quản lý và sử dụng các nguồn thu trong trường học hiệu quả, chống lãng phí và lạm thu.

Trinh An