Mới đây, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đồng Hỷ đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nghiệp vụ Văn phòng cấp ủy đợt 2/2020 cho 117 học viên là Phó Bí thư Thường trực, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Văn phòng cấp ủy và Bí thư chi bộ các xóm, tổ nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu tìm hiểu một số chuyên đề như: Nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra tài chính của Đảng; kỷ luật Đảng và việc thi hành kỷ luật Đảng; công tác tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo với tổ chức đảng, đảng viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư - lưu trữ; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp...

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác này; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trang Nhi