Ngày 12-11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Phú Lương đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2021.

Trong năm 2020, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện, theo dõi và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, 100% xã, thị trấn đều có công dân nhập ngũ; tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao.

Năm 2021, huyện Phú Lương được dự báo giao chỉ tiêu tuyển 210 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 26 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao năm nay, huyện đề ra một số nhiệm vụ như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện công tác tuyển quân; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS tới toàn thể nhân dân; cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và các hành vi cản trở công tác thực hiện Luật NVQS…

Phan Trang