Nhờ được tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng của Đảng nên hầu hết đội ngũ đoàn viên, thanh niên ở Công ty CP Phụ tùng máy số 1 luôn có ý chí phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Nhờ được tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng của Đảng nên hầu hết đội ngũ đoàn viên, thanh niên ở Công ty CP Phụ tùng máy số 1 luôn có ý chí phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp vẫn được xem là khó khăn chung ở các địa phương và T.P Sông Công cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, hằng năm, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, ngày càng phát huy tốt vai trò lãnh đạo các hoạt động của doanh nghiệp.

Trên địa bàn T.P Sông Công hiện có gần 400 doanh nghiệp, trong đó có trên 270 công ty TNHH, 80 công ty CP tư nhân và hơn 40 doanh nghiệp tư nhân với trên 26.800 lao động. Đi sâu phân tích những nguyên nhân khiến tỷ lệ đảng viên trong tổng số lao động trong các doanh nghiệp còn mỏng, cho thấy: Do áp lực công việc, người lao động còn e ngại chưa muốn phấn đấu vào Đảng, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đúng vai trò của tổ chức đảng...

Xác định được nguyên nhân, để tăng cường sức mạnh cho Đảng trong các doanh nghiệp, Đảng bộ thành phố tìm cách khắc phục bằng nhiều giải pháp. Trước tiên, Đảng bộ thành phố xác định cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân, đặc biệt là chủ các doanh nghiệp để họ nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Theo đó, những năm gần đây, T.P Sông Công đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và chủ doanh nghiệp về nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức đảng. Đồng thời, giáo dục, động viên người lao động phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức độc lập tự chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu để trở thành đảng viên.

Hằng năm, cấp uỷ và chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đều tổ chức gặp mặt, động viên, biểu dương những doanh nghiệp làm tốt công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Thành ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng để chỉ đạo việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng. Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, các cấp ủy tiến hành nắm chắc số lượng, tình trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp để củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, đảng uỷ các xã, phường rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc ổn định trong các doanh nghiệp nhưng vẫn sinh hoạt Đảng ở nơi khác. Riêng những doanh nghiệp chưa có đảng viên, đảng uỷ các xã, phường, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp uỷ viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức đảng.

Qua đó, nhận thức của cán bộ, công nhân viên trong các doanh nghiệp đã được nâng lên, công tác phát triển Đảng được quan tâm. Đơn cử như Đảng bộ Công ty CP Phụ tùng máy số 1, có 219 đảng viên, sinh hoạt ở 19 chi bộ. Để không ngừng tăng thêm sức mạnh cho Đảng bộ, hằng năm, Đảng bộ Công ty luôn quan tâm sâu sát, tạo điều kiện tối đa cho công nhân, lao động được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Điểm thuận lợi của Công ty là có lực lượng đoàn viên thanh niên ưu tú khá dồi dào, nên Công ty đặc biệt quan tâm đến đội ngũ này, không ngừng tuyên truyền, giác ngộ lý tưởng của Đảng cho đoàn viên thanh niên. Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã chọn cử 95 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, bổ sung cho Đảng bộ 49 đảng viên, trong đó số đảng viên được tổ chức Đoàn giới thiệu chiếm 50%.

Cũng giống như Công ty CP Phụ tùng máy số 1, nhiều năm nay, Đảng bộ Công ty CP MEINFA luôn xác định công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy, hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty luôn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển Đảng. Ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hằng năm, các đoàn thể trong đơn vị đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật... nhằm lựa chọn ra những nhân tố tiêu biểu để bồi dưỡng trở thành đảng viên. 5 năm trở lại đây, Đảng bộ đã kết nạp được 19 đảng viên mới, đạt 126% kế hoạch đề ra, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 82 đồng chí.

Từ việc thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao về số lượng, chất lượng đảng viên cho các doanh nghiệp, đến nay, thành phố có 9 tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp với trên 700 đảng viên, trung bình mỗi năm, có khoảng 50 cán bộ, công nhân, lao động ưu tú được xem xét, kết nạp vào Đảng.

Hải Hằng