Nhớ ơn thầy
Cập nhật ngày: 20/11/2020 19:02

Về thăm trường cũ ngày xưa
Bóng thầy thấp thoáng như vừa đây thôi

Vẫn nghe vọng ấm khoảng trời
Những câu thầy giảng những lời thầy khuyên:
“...Người ta có chí thì nên...”
“...Góp công dựng nước vững bền mai sau...”

Lời thầy khuyên những năm nào 
Bấy nhiêu năm thấm đẫm vào đời con.
Mấy mùa lặn lội Trường Sơn
Đạn bom gian khổ chẳng sờn chí trai
Lời thầy văng vẳng bên tai
Nâng con bước tháng năm dài hành quân.
Ngày vui “Đại thắng mùa Xuân”
Giữa Sài Gòn vẫn vọng ngân lời thầy...

Con giờ tóc trắng như mây 
Vẫn luôn ghi nhớ lời thầy cho con.
Thầy giờ về với cỏ non
Lời thầy còn mãi trong con trọn đời.
Thầy đi xứng một kiếp Người 
Truyền tình yêu nước, yêu đời sang con.

Nguyễn Tường Thuật