Từ đầu tháng 9 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với UBND xã Phú Tiến (Định Hóa) đã hoàn thành việc tổ chức lớp đào tạo nghề chế biến chè xanh, chè đen cho 30 nông dân.

Tham gia khóa đào tạo, học viên được tìm hiểu các nội dung như: Công nghệ chế biến chè; cân và nhận chè tươi; đốt lò và cấp nhiệt; kỹ thuật chế biến chè xanh, chè đen bán thành phẩm; đóng gói và bảo quản sản phẩm. Đặc biệt, lớp học đã chia làm hai nhóm áp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất. Qua đó đang mang lại kết quả rõ rệt khi chất lượng sản phẩm chè búp khô được nâng lên, giá bán sản phẩm tăng hơn trước từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp chứng chỉ. Thông qua lớp đào tạo đã nâng cao tay nghề cho các hộ sản xuất chè, duy trì kinh tế hộ gia đình và đẩy mạnh liên kết trong sản xuất của các hộ dân.

Tùng Lâm