Độc đáo Tết Cơm mới ở bản làng Thái Hải
Cập nhật ngày: 24/11/2020 21:36

Hằng năm sau khi hết hai vụ mùa và vụ chiêm, đồng bào dân tộc Tày ở bản làng Thái Hải (T.P Thái Nguyên) lại nô nức tổ chức Tết Cơm mới hay còn gọi là lễ mừng lúa mới, Tết hạ nguyên để tạ ơn trời đất, tổ tiên, cây cối, công cụ sản xuất đã ban cho họ thóc lúa và sự bình an, cầu cho nhà nhà yên ấm, người người an vui no đủ...

 

Hoài Anh - Lăng Khoa