Đồng chí Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên chủ trì Hội nghị
Đồng chí Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên chủ trì Hội nghị

Ngày 24-11, Báo Văn nghệ Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên chuẩn bị cho Triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi Báo Văn nghệ Thái Nguyên thành Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên và Đề án thiết lập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử; định hướng đề tài cho bài viết đăng trên 2 số đặc biệt: Số 1 và số Tết Nguyên đán năm 2021 của Tạp chí.

Thực hiện chủ trương sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông và kế hoạch của UBND tỉnh, bắt đầu từ năm 2021, Báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ chuyển đổi hình thức hoạt động thành Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên với 2 loại hình: Tạp chí in và tạp chí điện tử. Cả 2 loại hình tạp chí này đều là cơ quan ngôn luận của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; diễn đàn của giới văn nghệ sĩ và nhân dân.
 
Theo Đề án: Tạp chí đăng tải các nội dung trao đổi thông tin, nghiên cứu lý luận, phê bình và sáng tác văn học nghệ thuật của Hội viên; giới thiệu, quảng bá các sáng tác văn học, nghệ thuật, các công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình có giá trị, nhằm định hướng sáng tạo và định hướng thẩm mỹ, bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Để chuẩn bị cho  chuyển đổi sang tạp chí, đồng chí Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên chủ trì Hội nghị mong muốn các cộng tác viên của Báo Văn nghệ Thái Nguyên tích cực cộng tác nhất là số Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên đặc biệt: Số 01 gồm 44 trang cả bìa, chủ đề “Hành trình mới”; số chào Xuân Tân Sửu gồm 72 trang, chủ đề “Về nhà”. Các sáng tác thể hiện tình cảm yêu thương giữa các thành viên trong gia đình về ngày Tết đoàn viên.
Phạm Ngọc Chuẩn