Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân huyện Phú Lương đã kết nạp được 402 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên hơn 16.000 hội viên; xây dựng được 8 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, 19 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; vận động trên 10.000 hộ ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp tổ chức hơn 100 lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 2.000 hội viên, nông dân.

Toàn huyện có gần 11.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trong năm 2020. Trong phong trào trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên, nông dân trong huyện đã hiến 13.500 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; đối ứng 2,74 tỷ đồng làm đường bê tông, xây dựng nhà văn hóa…

Nhiệm vụ năm 2020 được Hội Nông dân huyện xác định một số nội dung trọng tâm như: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai giải ngân dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện; phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, mô hình phát triển kinh tế…

Huy Toản