Cùng với việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây lương thực, huyện Đồng Hỷ cũng đẩy mạnh ứng dụng kỹ cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp.
Cùng với việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây lương thực, huyện Đồng Hỷ cũng đẩy mạnh ứng dụng kỹ cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp.

Đến thời điểm này, 15 xã, thị trấn (chiếm 100%) của huyện Đồng Hỷ đã xây dựng được vùng chuyên canh cây lương thực.

Trong đó huyện đã quy hoạch vùng chuyên sản xuất lúa với diện tích 4.300 ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Văn Hán, Nam Hoà, Hợp Tiến… Diện tích vùng gieo trồng lúa có điều kiện thuận lợi, chủ động thâm canh là 1.500 ha. Cơ cấu giống lúa lai đến nay đạt trên 38% tổng diện tích gieo cấy, tương ứng trên 2.479 ha, tăng 25% so với năm 2010.

Huyện Đồng Hỷ cũng đang tập trung chỉ đạo vùng sản xuất lương thực chuyên canh hàng hoá. Đi đầu trong việc thực hiện chủ trương này phải kể đến các xã Nam Hoà, Hoá Thượng, Minh Lập, Hoà Bình…

Bình Yên