Ngày 1-12, Thị ủy Phổ Yên đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa với cán bộ và nhân dân xã Minh Đức nhằm tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh.

Tại Hội nghị, người dân xã Minh Đức đã có 23 lượt ý kiến, kiến nghị tập trung vào các nội dung: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải tập trung, các trang trại, gia trại chăn nuôi trên địa bàn làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân; công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai còn nhiều bất cập; tình trạng điện yếu tại các xóm Hồ, Lầy 6; một số tuyến kênh mương nội đồng, công trình thủy lợi xuống cấp, chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất...

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đại diện lãnh đạo thị xã và các phòng chuyên môn đã trực tiếp trả lời từng vấn đề, lĩnh vực, nội dung theo thẩm quyền. Cụ thể, đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, lãnh đạo thị xã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, theo dõi, nhằm đánh giá thực trạng để có phương án giải quyết kịp thời. Đối với vấn đề điện yếu, Phòng Kinh tế thị xã sẽ phối hợp với Hợp tác xã dịch vụ điện xã Minh Đức kiểm tra, đầu tư nâng cấp chất lượng đường dây. Thị xã cũng sẽ phối hợp rà soát hệ thống kênh mương, công trình thủy lợi để ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình trọng yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất...

Những vấn đề còn lại, lãnh đạo T.X Phổ Yên đã giao cho các phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương làm rõ và trả lời nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Trịnh Phương