Đại diện Ban Tổ chức Hội thi thẩm định đề tài Xây dựng không gian văn hóa chè Hảo Đạt gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Đại diện Ban Tổ chức Hội thi thẩm định đề tài Xây dựng không gian văn hóa chè Hảo Đạt gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Để có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng vào thực tiễn của các đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X năm 2020, trong 2 ngày (1 và 2-12), Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành thẩm định một số đề tài, giải pháp.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Hội thi, năm 2020 đã có 57 hồ sơ đủ điều kiện dự thi ở các lĩnh vực. Ban Tổ chức đã xây dựng quy chế chấm điểm, thành lập Ban Giám khảo và tiến hành chấm điểm cho các công trình nghiên cứu khoa học.

Dưới sự chỉ đạo của Tiến sỹ Nguyễn Văn Vỵ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi, các thành viên Ban Tổ chức đã tiến hành thẩm định 6 đề tài, giải pháp được Ban Giám khảo đánh giá cao.

Kết quả thẩm định sẽ thêm một kênh thông tin chính xác và khách quan giúp Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao giải cho các công trình nghiên cứu khoa học tại buổi tổng kết Hội thi trong thời gian sắp tới.

Hà Phương (T.P TN)