Từ đầu năm đến nay, dưới sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, toàn tỉnh đã có 3 hợp tác xã (HTX) do phụ nữ làm chủ được thành lập mới, nâng tổng số HTX do phụ nữ quản lý trên địa bàn lên con số 15.

Đó là Hợp tác xã Hoa Hồng, phường Đồng Quang (T.P Thái Nguyên) với 8 thành viên, HTX Thái Minh xã Văn Hán (Đồng Hỷ) 8 thành viên và HTX Nông sản và mật ong tam hợp Phú Lương với 33 thành viên. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang duy trì và xây dựng mới 511 mô hình kinh tế, 140 nhóm sở thích, tổ hợp tác… do phụ nữ làm chủ.

Việc thành lập các HTX, tổ hợp tác có ý nghĩa thúc đẩy hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em đồng thời tạo động lực cho phụ nữ toàn tỉnh vươn lên khởi nghiệp. Đây cũng là chủ trương của Hội LHPN tỉnh khi thực hiện “Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”.

Lưu Phượng