UBND huyện Đồng Hỷ thông báo tuyển dụng
Cập nhật ngày: 09/12/2020 17:51

UBND huyện Đồng Hỷ thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Đồng Hỷ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Vị trí và số lượng cần tuyển: 34
 
- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 05
 
-  Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 29
 
Cá nhân có nguyện vọng đăng ký dự tuyển xem chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí cần tuyển và các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng tại UBND huyện Đồng Hỷ (Phòng Nội vụ) hoặc trên Cổng thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ.
 
2. Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 10/01/2021 (trong giờ hành chính của ngày làm việc, trừ thứ 7 và chủ nhật). 
 
3. Địa điểm nhận phiếu dự tuyển:  Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ
 
Điện thoại: 02083.820.893 hoặc 02083.522.016
 
UBND huyện thông báo để cá nhân có nhu cầu đến Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức huyện Đồng Hỷ (Phòng Nội vụ) làm thủ tục đăng ký dự tuyển.

.