Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị

Chiều 5-1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội nghị. Cùng dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. 

Trong năm 2020, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công đại hội các cấp và đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện của đảng bộ cấp trên; ban hành nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương về công tác quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, quy hoạch đại biểu Quốc hội Khóa XV trong Đảng bộ cơ quan, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thủ tục và rất dân chủ.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức các hội nghị để kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt trong công tác cán bộ và tổ chức Đại hội đảng các cấp. 

Thực hiện tốt công tác phối hợp, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương trong công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, đã phát hiện những đảng viên có vi phạm, có những đảng viên đã phải xử lý kỷ luật Đảng. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, năm 2021, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cùng phối hợp tham mưu phục vụ thể chế hóa các nội dung nghị quyết của Đảng trong công tác lập pháp, công tác giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; Chuẩn bị tốt công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa mới, đặc biệt trong điều kiện chuyển giao các thế hệ lãnh đạo Quốc hội, tuyệt đối không để có khoảng trống, sơ hở, kể cả báo cáo kết quả bầu cử, điều kiện làm việc, tâm thế, chất lượng Quốc hội khóa mới ngay tại Kỳ họp thứ 1 để có Quốc hội mạnh, Chính phủ mạnh, tiếp tục thực hiện suôn sẻ mọi nhiệm vụ từ Kỳ họp thứ 1, Quốc hội Khóa XV.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hộiTòng Thị Phóng nhấn mạnh năm 2021, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; chuẩn bị tốt công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh năm 2021 Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; chuẩn bị tốt công tác phục vụ hoạt động của Quốc hội khóa mới.

Đảng bộ chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác chuyển giao biên chế cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt quan tâm công tác tư tưởng, công tác cán bộ, chăm lo tổ chức công đoàn và cơ sở vật chất, tài chính, tài sản công của Văn phòng các Đoàn đại biểu Quốc hội giao về các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý theo quy định. Việc chuyển giao cần được tiến hành kịp thời, đồng bộ và đúng quy định; không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã trao các danh hiệu thi đua tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2020.


Theo VOV