Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Đại Thắng, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Hoàng Đại Thắng, Trưởng phòng Chính sách Dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 135, giai đoạn 2016-2020

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị tổng kết Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2013-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2021,do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức chiều 21-1. Cùng dự có các đồng chí: Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh các chương trình, chính sách, dự án của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, qua đó đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các DTTS; nêu cao và khơi dậy tinh thần đại đoàn kết trong vùng đồng bào DTTS. Kết quả nổi bật: Tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS và MN giảm trung bình trên 3,2%; 19/63 xã, 75/94 xóm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; 100% các xóm, bản có điện lưới Quốc gia; trên 65% trong tổng số 113 xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới...

Đồng chí Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quản lý chỉ đạo, Chương trình 135.

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp: tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, đội ngũ người có uy tín trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các sở, ban, ngành của tỉnh cần tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS và MN; nhân rộng các mô hình kinh tế tại vùng sâu, vùng xa; bảo tồn bản sắc văn hoá của đồng bào DTTS; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân vùng DTTS và MN; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước vùng DTTS và MN.

Vũ Công