Báo Thái Nguyên: 55 năm bản lĩnh, tự hào
Báo Thái Nguyên: 55 năm bản lĩnh, tự hào
03:49, 08/09/2017