Phú Bình: Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 2.500 cán bộ, đảng viên

Văn Mưu (Phú Bình) 10:14, 22/11/2022

Năm 2022, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình đã phối hợp với các ban, ngành, cơ quan mở được 35 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 2.502 cán bộ, đảng viên, tăng 1 lớp so với kế hoạch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. (Ảnh minh họa - T.L)

Trong đó, mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 308 học viên; 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 187 đảng viên mới và 27 lớp khác cho gần 2.000 học viên.

Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần giúp học viên cần chủ động vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được học tập, nghiên cứu vào thực tiễn công tác; nêu cao tinh thần không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình và tình hình thực tiễn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đảm bảo chất lượng; tăng cường tham mưu đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học trong tình hình mới.