Giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên

Chung An 09:03, 11/03/2023

Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Hội nghị cán bộ chủ chốt để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại các hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Thái Nguyên đã quán triệt, triển khai các bước, quy trình về xin ý kiến phát hiện, giới thiệu nhân sự bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở Thông báo số 1650/TB-TU ngày 6/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đồng ý chủ trương dự kiến phân công đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu HĐND TP. Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên cũng thống nhất phân công đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP. Thái Nguyên, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên.