Xác định rõ tiến độ, yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội

Theo nhandan.vn 08:06, 20/02/2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 736/KH-UBTVQH15 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong sáng 7/3/2024 theo hình thức trực tiếp tại Nhà Quốc hội, kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu địa phương, nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng, các nhiệm vụ Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ, yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa XV để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân giám sát, theo dõi, đánh giá.

Việc tổ chức hội nghị về công tác triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội là một điểm mới trong hoạt động của Quốc hội khóa XV, góp phần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả theo nghị quyết của Ðảng.