Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Hải Hằng 17:45, 04/04/2023

Chiều 4-4, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35 tỉnh) tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2023. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị.

 

3 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023, định hướng các nội dung đấu tranh, phản bác đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Cơ quan Công an, Quân đội thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả đã phát hiện, xác minh, làm rõ, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, 5 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 31 triệu đồng; kịp thời phát hiện hoạt động phức tạp của một số hội nhóm trên mạng xã hội, từ đó tuyên truyền, vận động các đối tượng cốt cán hoạt động đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự…

Trong quý II/2023, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch, công văn của tỉnh; tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn đề nghị: Ngoài thực hiện các nhiệm vụ trên, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 các địa phương cần tăng cường tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn phương pháp đấu tranh trên không gian mạng. Đồng thời thường xuyên nắm tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, phát hiện và thông tin kịp thời hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, để xử lý sớm những vấn đề phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động khiếu kiện, tụ tập đông người gây mất ổn định...