Giữ vững rường cột nước nhà

Thứ bẩy 26/03/2022 - 07:13
Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Xem chi tiết

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba 01/03/2022 - 11:12
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng,...
Xem chi tiết

Đề phòng bệnh hãnh tiến, hiếu thắng

Thứ bẩy 26/02/2022 - 09:28
Có một điểm chung từ những vụ án, vụ việc tiêu cực bị đưa ra ánh sáng công lý thời gian qua, đó là đối tượng phạm tội, vi phạm kỷ luật, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống... là người trẻ chiếm tỷ lệ cao. Khi chưa bị điều tra, xử lý, không ít người trong số họ từng được đánh giá là cán bộ...
Xem chi tiết

“Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” biểu hiện của suy thoái

Thứ tư 23/02/2022 - 11:39
“Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm” trước nỗi đau của đồng loại, sự bức xúc, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân, công cuộc đổi mới của Đảng là biểu hiện của căn bệnh suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên.
Xem chi tiết

Xuyên tạc sự thật - Chiêu thức chống phá Đảng “Phi nhân tính”

Thứ tư 16/02/2022 - 08:17
Âm mưu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của các thế lực thù địch là phủ nhận thành quả cách mạng, chống phá cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta, trọng tâm là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ...
Xem chi tiết

Văn hóa tâm linh và phòng, chống mê tín, dị đoan

Thứ bẩy 12/02/2022 - 09:14
Một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm Điều 19 của Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm”: “Mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: