Tăng cường phát triển Đảng trong sinh viên

Thứ tư 07/10/2020 - 08:20
Đảng bộ Đại học Thái Nguyên xác định công tác phát triển Đảng viên trong sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Xem chi tiết

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn

Thứ ba 06/10/2020 - 08:24
Sau gần ba năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.W Đảng (khóa XII), tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Xem chi tiết

Xây dựng Đảng mạnh từ mỗi đảng viên

Thứ ba 08/09/2020 - 08:33
Những năm qua, Đảng bộ xã Tiên Hội luôn quan tâm đến việc phát triển đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng, nhằm không ngừng tăng cường sức mạnh cho Đảng.
Xem chi tiết

Hiệu quả nghị quyết trúng và đúng

Thứ hai 31/08/2020 - 14:48
Nhờ xây dựng nghị quyết với các mục tiêu, kế hoạch thực hiện sát thực, phù hợp nên kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Yên Trạch (Phú Lương) đã lãnh đạo địa phương đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.
Xem chi tiết

Tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Thứ tư 12/08/2020 - 09:58
Khi cấp ủy tập trung lãnh đạo, hệ thống chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng bộ và nhất là công tác dân vận linh hoạt, phù hợp tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân thì sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Xem chi tiết

Gỡ “nút thắt” trong phát triển đảng viên ở Phú Bình

Thứ ba 11/08/2020 - 08:53
Năm 2020, Đảng bộ huyện Phú Bình có kế hoạch kết nạp 254 đảng viên mới, nhưng 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ mới kết nạp được 31 đảng viên. Trước những khó khăn trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, Huyện ủy Phú Bình đã và đang triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: