Đề xuất chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển xe buýt Thủ đô

Chủ nhật 23/05/2021 - 16:44
UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp cùng Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xem xét đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” do Tổng...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: