Yêu cầu nghiên cứu tương đương sinh học khi đăng ký lưu hành thuốc

Thứ ba 20/09/2022 - 07:43
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2022/TT-BYT quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
Xem chi tiết

Chức danh nghề nghiệp viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành TT&TT

Thứ năm 15/09/2022 - 15:57
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.
Xem chi tiết

Quy định bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thứ tư 14/09/2022 - 10:03
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BNV quy định chức danh mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.
Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử

Thứ ba 13/09/2022 - 07:46
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Theo đó, định danh điện tử là hoạt động đăng ký, đối soát, tạo lập và gắn danh tính điện tử với chủ thể danh tính điện tử. Nghị định cũng quy định cuj thể về đối tượng được cấp tài khoản định danh...
Xem chi tiết

Bỏ yêu cầu trình độ ngoại ngữ với chức danh nghề nghiệp phóng viên

Thứ năm 08/09/2022 - 15:20
Ngày 26/8/2022, Bộ trưởng Bộ TTTT ban hành Thông tư 13/2022/TT-BTTTT về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành TT&TT.
Xem chi tiết

Từ 8/10/2022, giá dịch vụ đăng kiểm ô tô sẽ được điều chỉnh tăng 10.000 đồng/xe

Thứ hai 05/09/2022 - 07:36
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 55/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra...
Xem chi tiết
Tìm kiếm: