Nhiều thay đổi trong xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Thứ năm 06/01/2022 - 10:56
Kể từ ngày 01/01/2022, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính...
Xem chi tiết

Điều kiện áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

Thứ tư 05/01/2022 - 10:00
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
Xem chi tiết

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP...

Thứ tư 05/01/2022 - 09:57
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Quyết định số 167/QĐ-BTP ngày 04/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, trong thời...
Xem chi tiết

Bộ Tài chính tiếp tục giảm 37 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ ba 28/12/2021 - 09:03
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thời gian thực hiện từ 1/1-30/6/2022.
Xem chi tiết

Sửa đổi quy định về thu phí trong lĩnh vực ngoại giao

Thứ hai 27/12/2021 - 09:49
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 113/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Xem chi tiết

Chính phủ bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu 24/12/2021 - 16:10
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: