Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Thứ sáu 13/05/2022 - 18:12
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.
Xem chi tiết

Nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình

Thứ năm 12/05/2022 - 09:28
Ngày 23/4/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 508/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
Xem chi tiết

Hướng dẫn mới nhất về nâng bậc lương bạn cần biết

Thứ ba 10/05/2022 - 16:59
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, trên cơ sở hợp nhất hai thông tư trước đây là Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 03/2021/TT-BNV.
Xem chi tiết

Những đối tượng nào sẽ được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022?

Thứ hai 09/05/2022 - 16:56
Theo quy định mới về tiền lương, kể từ 1/7/2022 những nhóm đối tượng lao động dưới đây sẽ được tăng lương tối thiểu lên 6%.
Xem chi tiết

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Thứ sáu 06/05/2022 - 09:04
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán thay thế Thông tư số 272/2016/TT-BTC.
Xem chi tiết

Từ 10/6/2022, sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thứ tư 04/05/2022 - 09:09
Ngày 26/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 03/2022/TT-BYT sửa đổi quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: