Miễn thuế nhập khẩu vật tư sản xuất que test COVID-19

Thứ tư 06/10/2021 - 08:56
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1921/QĐ-BTC bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Xem chi tiết

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử

Thứ ba 05/10/2021 - 07:23
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.
Xem chi tiết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021

Thứ hai 04/10/2021 - 07:29
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; các tỉnh xem xét, quyết định không thu học phí khi thiên tai, dịch bệnh; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021
Xem chi tiết

Quy định mới về điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ

Thứ năm 30/09/2021 - 08:41
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 121/2021/TT-BQP về quy trình kỹ thuật điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ.
Xem chi tiết

Điện tử hóa hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo

Thứ tư 29/09/2021 - 08:00
Đây là nội dung mới tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý của nhân dân.
Xem chi tiết

Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng năm học 2021-2022

Thứ ba 28/09/2021 - 17:19
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành công văn gửi các Sở GD&ĐT, Cục Nhà trường, Ban Phụ nữ Quân đội (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021-2022.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: