Chủ động tham mưu toàn diện trên các mặt công tác

Thứ năm 14/10/2021 - 10:08
Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Phát huy truyền thống vẻ vang của các...
Xem chi tiết

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp

Thứ tư 13/10/2021 - 11:42
Xây dựng, phát huy vai trò của của tổ chức Đảng là một trong những giải pháp, nhiệm vụ “then chốt” để doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi, đảng bộ; bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng để...
Xem chi tiết

Trên 200 người tham gia tập huấn công tác dân vận

Thứ ba 12/10/2021 - 13:21
Ngày 12-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân vận cho trên 200 người là thường trực đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND của 32 xã, phường; các đồng chí là cán bộ MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể và lãnh đạo một số phòng,...
Xem chi tiết

Quyết tâm của Đảng, kỳ vọng của dân

Thứ hai 11/10/2021 - 09:03
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm và Kết luận về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Xem chi tiết

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước hết từ đội ngũ cán bộ các cấp

Chủ nhật 10/10/2021 - 09:19
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII thống nhất cao việc bổ sung hai nhóm giải pháp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham...
Xem chi tiết

Kiểm tra 66 tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Thứ tư 06/10/2021 - 16:49
Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 01 nghị quyết, 02 đề án về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.
Xem chi tiết
Tìm kiếm: