Chuyên mục hỏi đáp

Hỏi: Thế nào là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm bao nhiêu nhóm đó tượng?

 

Trả lời: Theo Điều 3 và Điều 40 Luật Bảo vệ, chăm sóc và Giáo dục trẻ em năm 2004 quy định:

 

“ Trẻ em có hoàn đặc biệt  là trẻ em có hoàn cảnh không bình thường về thể chất hoặc tinh thần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền cơ bản và hòa nhập với gia đình, cộng đồng.”

 

* Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm 10 nhóm đối tượng sau:

 

1. Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi;

2. Trẻ em khuyết tật, tàn tật;

3. Trẻ em là nạn nhân cảu chất độc hóa học;

4. Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;

5. Trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại;

6. Trẻ em phải làm việc xa gia đình;

7. Trẻ em lang thang;

8. Trẻ em bị xâm hại tình dục;

9. Trẻ em nghiện ma túy;

10. Trẻ em vi phạm pháp luật.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Hỏi: Bố tôi là thương binh hạng 2/4, chết tháng 11/ 2012. Năm 23 tuổi, tôi bị khuyết tật nặng. Vậy, tôi có được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ khi bố tôi chết không?
 

Trả lời: Tại tiết c khoản 2 Điều 32 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định: “Con bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng từ ngày Hội đồng Giám định y khoa có thẩm quyền kết luận”.
 
Trường hợp của bạn nếu không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày Hội đồng Giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì thuộc đối tượng hưởng trợ cấp.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Hỏi: Cha tôi tham gia BHXH được 6 năm, đến tháng 6/2012 thì qua đời do bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Gia đình tôi được hưởng những chế độ nào? Thủ tục ra sao?
 

Trả lời: Bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về được xác định là tai nạn lao động. Trong trường hợp này, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (tối đa 04 định suất). Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng phí bằng 10 tháng lương tối thiểu chung và trợ cấp 1 lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.

Hồ sơ hưởng gồm: Sổ BHXH; Bản sao giấy báo tử hoặc giấy chứng tử, tờ khai, biên bản điều tra tai nạn lao động. Trường hợp thân nhân là con từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học thì có thêm giấy chứng nhận của trường đang học; đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì có thêm biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Hỏi: Công ty có một nhân viên có hành vi trộm cắp vật tư của công ty, giá trị số vật tư này không vượt quá 5.000.000 đồng. Theo quy định của pháp luật, với giá trị tài sản bị trộm cắp nói trên thì công ty có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với nhân viên này được không?
 
Trả lời: Khoản 1, Điều 85 Bộ luật Lao động hiện hành quy định người sử dụng lao động chỉ được áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động trong những trường hợp sau: a) Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; b) Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; c) Người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong một tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

 

Theo quy định tại mục 1, phần III Thông tư số 19/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động thì: Để xử lý kỷ luật lao động phù hợp với mức độ vi phạm của người lao động khi vi phạm một trong các trường hợp người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động căn cứ đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại được coi là nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của đơn vị để quyết định việc sa thải người lao động.

 

Như vậy, căn cứ vào các quy định nói trên, có thể thấy, pháp luật hiện hành không quy định cụ thể mức giá trị tài sản bị trộm cắp làm căn cứ để quyết định sa thải người lao động, mà cho phép người sử dụng lao động có thể dựa vào các đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị để quyết định mức giá trị tài sản nói trên.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng bao gồm những nội dung gì? Phương pháp đánh giá được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo điều 10, Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH, Bộ Y tế, Bộ công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010 ngày 9/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng thì nội dung đánh giá kết quả cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng được quy định như sau:
 
a) Tình trạng sức khỏe của người cai nghiện;

b) Trạng thái tinh thần, tâm lý của người cai nghiện, mối quan hệ của người cai nghiện với các thành viên trong gia đình và mối quan hệ của người cai nghiện với cộng đồng dân cư;

c) Tình trạng sử dụng ma túy;

d) Kết quả học nghề, lao động sản xuất và tham gia các hoạt động khác tại địa phương.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Giám định bổ sung tỷ lệ thương tật
(Cập nhật ngày: 4/15/2016 8:27:05 AM)

Hỏi: Tôi đang hưởng chế độ thương binh. Hiện nay, trên cơ thể còn vết thương ở cánh tay phải chưa được giải quyết, đơn vị đã cấp giấy chứng nhận bổ sung vết thương. Vậy, tôi có được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ thương tật để hưởng chế độ cao hơn không?
 
Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì: “Người bị thương đã giám định thương tật mà bị thương tiếp thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu đãi”.
      Theo đó, trường hợp của ông được xem xét giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ.

Bộ LĐ-TB&XH

 

Hỏi: Các nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn?

Trả lời: Theo Điều 48 Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2004 quy định, cơ sở trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Tổ chức thực hiện một hoặc một số nội dung đã đăng ký hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như tư vấn; khám bệnh, chữa bệnh, giải độc; phục hồi chức năng, sức khỏe, tinh thần, giáo dục đạo đức, giáo dục hòa nhập, giáo dục chuyên biệt, dạy nghề, tổ chức việc làm; tổ chức hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao, giải trí; tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng;
2. Bảo đảm cung cấp dịch vụ thuận tiện, an toàn, chất lượng;
3. Đảm bảo kinh phí để hoạt động đúng mục đích;
4. Quản lý, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; quản lý tài chính, trang thiết bị, tài sản;
5. Được quyền tiếp nhận hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.


Bộ LĐ-TB&XH

Chế độ cho thời gian nghỉ sinh con nhưng chưa sinh
(Cập nhật ngày: 3/16/2016 2:49:53 PM)

Hỏi: Thời gian nghỉ sinh nhưng chưa sinh có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm trước khi sinh hay không? Trong trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản không?

Trả lời: Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về việc nghỉ thai sản như sau:


1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH).

Điều 28 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau: lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật BHXH thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Chiếu theo quy định đó, trường hợp nêu trên được quyền nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh vẫn được tính là thời gian đóng BHXH.


Bộ LĐ-TB&XH