Trên 323 nghìn lượt tải ứng dụng công dân số C-ThaiNguyen

Thu Hà - Ngọc Tuất 16:11, 05/11/2023

Tính đến hết tháng 10, ứng dụng kết nối người dân Thái Nguyên với chính quyền, C-ThaiNguyen, đã có trên 323 nghìn lượt tải về, trong đó, số người đăng ký tài khoản trên hệ thống là 106.475.

Thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng hướng dẫn đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tải về và sử dụng ứng dụng C-ThaiNguyên.
Thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng hướng dẫn đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh tải về và sử dụng ứng dụng C-ThaiNguyen.

Theo thống kê, tổng số phản ánh được tiếp nhận và xử lý từ ứng dụng C-ThaiNguyen là 2.896 phản ánh. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, người dân đã gửi 954 phản ánh lên nền tảng ứng dụng. Trong đó, 878 phản ánh đã được xử lý xong và phản hồi người dân, 76 phản ánh đang được các cơ quan chức năng giải quyết. Lĩnh vực được người dân phản ánh nhiều nhất là giao thông (chiếm 22,7%).

Ứng dụng công dân số C-ThaiNguyen đã giúp tỉnh có một quy trình số trong giải quyết các vấn đề xã hội, thay vì phải thông qua các hình thức cũ, như: Đơn thư, tường trình… Do đó, qua ứng dụng này, thời gian giải quyết các vụ việc đã giảm 50-70%, có những lĩnh vực giảm đến hơn 90% thời gian so với trước đây.

Được triển khai tới toàn dân từ tháng 6-2021, C-ThaiNguyen là nền tảng kết nối giữa chính quyền các cấp của Thái Nguyên với người dân địa phương. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng công dân số C-ThaiNguyen là một nội dung trong kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh.