Cháy trang trại gà ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng
16:39, 19/12/2022