Kiểm soát người nhập cảnh từ nơi xuất hiện biến thể mới XBB
15:58, 09/01/2023