Cháy nhà xưởng sản xuất đồ nhựa ở xã Kha Sơn
18:32, 16/10/2023