TP. Thái Nguyên: Cần sớm xử lý các vị trí cống bị mất nắp
18:10, 02/11/2023