Việt Nam Airlines lần đầu tiên tổ chức tuyển tiếp viên hàng không tại Thái Nguyên
TNĐT 19:08, 03/07/2024