Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại các doanh nghiệp

Dũng Minh (Công an tỉnh) 11:37, 31/05/2023

Nhằm tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại các doanh nghiệp, Công an tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyên truyền về Luật An ninh mạng và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền về Luật An ninh mạng và các phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hoạt động tuyên truyền được thực hiện thông qua hội nghị chuyên đề do các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh (Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc...) tổ chức và trực tiếp truyền đạt thông tin.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Ngoài ra, các đơn vị còn thông tin về những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản… để người lao động chủ động phòng tránh.

Tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh đã tổ chức 13 buổi tuyên truyền tại các cơ quan, doanh nghiệp, với trên 1.300 lượt người tham dự. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.